Home Recruitments

hinh-up-5.2

LIFE IN HQSOFT

All HQsoft employees adhere to the company’s 12 core values. Fortunately for HQsoft because it has become the common home, the second home of every employee. Because of that, HQsoft always takes care of space for each employee’s work, the most comfortable space to work, helping employees develop the work of each.

phát triển nhân viên

BENEFITS WHEN YOU CAN JOIN OUR TEAM

Employee Development Policy:

At HQsoft there is always a budget for training staff, from the manager to the basic staff. All teams will participate in English classes, soft skills, and courses to improve professional knowledge for staff.

chính sách lương

Salary Policy:

HQsoft always guarantees benefits for staff|:

  • Salaries matching to work and value contribute to staff
  • Competition compared to general markets
  • Guarantees fairness and Clarity
chính sách thưởng

Award Policy:

HQsoft always encourages employees’ efforts at work and respects the contribution, hard work for the development of the company. We have policy award betimes.

  • “Hot Prize”: Use for employees who have great achievements or achievements when executing projects.
  • The Prize for thirteen month
  • The prize for Tet holidays or traditional days.
  • Allowance: support travel expenses, telephone costs for employees
chính sách thưởng 2

Compensation Policies:

All of staff when you sign formal contract with HQsoft will have social security contribution. Health Insurance, accident insurance follow state-specified standard.

Organizing travel for employees each year to make people have the opportunity to exchange, relax and enjoy their time.

Organizing activities for staff and families staff in international day like women day, children’s day, mid-autumn festival….

Organize activities for the special days of the company such as: Qday, HQsoft Birthday

vacancies

NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO & TUYỂN DỤNG

Mô tả Công việc Lập kế hoạch và triển khai các công việc liên quan đến tuyển dụng và đào tạo. Xây dựng các chương trình thu hút ứng viên ứng tuyển vào các vị trí đang tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ tuyển dụng khác. Chủ động cập nhật thông tin thị […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 1 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018

NHÂN VIÊN BA

Mô tả Công việc Khảo sát yêu cầu khách hàng và thiết kế các tài liệu cần thiết cho dự án liên quan tới BA. Quản lý các yêu cầu dự án. Kiểm tra chức năng của dự án xem đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hay chưa. Nâng cao năng lực […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 1 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018

NHÂN VIÊN ACUMATICA ANALYST

Mô tả Công việc Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phân khác, phân tích yêu cầu, viết tài liệu cho programmer nhóm Acumatica và đảm bảo chất lượng tài liệu phân tích theo các tiêu chí đã được quy định trong quy trình sản xuất phần mềm của công ty. Tuân thủ các quy định […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 1 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

Mô tả Công việc Chịu trách nhiệm nghiên cứu và áp dụng những công nghệ mới về web cho các sản phẩm của công ty. Tuân thủ các quy định lao động, nội quy và các quy định khác của công ty. Hiểu rõ và làm việc luôn tuân theo 12 giá trị văn hóa […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 5 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018

LẬP TRÌNH VIÊN IOS

Mô tả Công việc Chịu trách nhiệm tham gia xây dựng, phát triển eSales và sản phẩm khác trên nền tảng IOS. Tuân thủ các quy định lao động, nội quy và các quy định khác của công ty. Hiểu rõ và làm việc luôn tuân theo 12 giá trị văn hóa của công ty. […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 1 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018

LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID

Mô tả Công việc Chịu trách nhiệm tham gia xây dựng, phát triển eSales và sản phẩm khác trên nền tảng Android. Tuân thủ các quy định lao động, nội quy và các quy định khác của công ty. Hiểu rõ và làm việc luôn tuân theo 12 giá trị văn hóa của công ty. […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 1 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRIỂN KHAI TEAM BÁO CÁO

Mô tả Công việc Tìm hiểu các nghiệp vụ liên quan đến dự án đang phụ trách làm báo cáo hoặc các sản phẩm của công ty như eSales App, eSales Cloud, Acumatica … Thực hiện phát triển báo cáo theo yêu cầu dự án. Tự học hỏi để nâng cao kiến thức cho bản […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 1 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRIỂN KHAI DMS

Mô tả Công việc Thực hiện công việc triển khai dự án theo phân công của quản lý dự án Đi công tác trong/ngoài HCM, hỗ trợ tại VP tại khách hàng theo yêu cầu dự án Tự học hỏi để nâng cao kiến thức cho bản thân Chia sẽ và hỗ trợ các thành […]

Salary: Thương lượng
Quantity needed: 1 nhân viên
Time: 01/08/2018 - 30/09/2018