Ngày Truyền Thống Q-Day Của HQSOFT – Gắn Kết Nội Bộ

Ngày truyền thống 15.08 hàng năm luôn là ngày quan trọng đối với tập thể nhân viên HQsoft. Đây là ngày để chúng tôi tôn vinh các chàng trai, đã hết mình làm việc và cống hiến cho HQsoft trong suốt một năm.   Ngày Q-Day cũng là ngày ghi nhận sự đóng góp to … Đọc tiếp Ngày Truyền Thống Q-Day Của HQSOFT – Gắn Kết Nội Bộ